Razende Bol

Zeehonden kijken bij natuurgebied De Razend Bol

Noorderhaaks, ook wel Razende Bol genoemd, is een onbewoond eilandje met een oppervlakte van circa 4 km²), direct ten westen van het Marsdiep bij het eiland Texel.

De hoogte van De Razende bol schommelt tussen 1,3 en 1,6 m boven NAP. Tijdens aanhoudende noordwestenwind kan de gehele plaat nog wel eens overspoeld worden. De Razende bol is een hoogwatervluchtplaats voor zeevogels en zeehonden.

De Razende bol is ontstaan op de plaats waar de opkomende vloed op de Noordzee de ebstroom uit het Marsdiep ontmoet. De zandbank verplaatst zich per jaar 100 meter in de richting van het Molengat en het Marsdiep.

De Razende Bol is belangrijk als rustgebied voor zeehonden. Dat zijn de gewone zeehond en de grijze zeehond. De grijze zeehond werpt in het winterhalfjaar haar jongen. De wit wollige kleintjes kunnen de eerste weken nog niet zwemmen. De jongen van de gewone zeehond worden in de zomer geboren. Moeder en puppy moeten er rustig kunnen zogen. Vandaar dat de noordzijde van het eiland aangemerkt is als niet toegankelijk gebied. Er zijn ook veel vogels die rusten op de Razende Bol. Meeuwen en aalscholvers. Dwergstern en verschillende steltlopers broeden op de Bol.
We varen door een natuurgebied en de kans is erg groot om ook daadwerkelijk zeehonden te zien.
U kunt de Razende Bol ook kennen van de bultrug Johanna die daar december 2012 was aangespoeld en het nieuws beheerste.